DJ Krupko - zábava vo vašom podniku

Open air Get Fun


140711-getfun
rokov skúseností ako robiť zábavu
kW hudobného a svetelného výkonu
v pravý čas zahrám čo treba - aj na želanie
Hrám po celom Slovensku
hrám na jednotku po celom Slovensku